سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

روزها
ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: مذهبی

روزها پنج قسم است: روز گمشده مفقود، روز کنونی مشهود ، روز آینده مورود، روز وعده موعود و روز پایدار ممدود.

اما روز گمشده، دیروز تو بود که با زیاده روی خود، آن را از دست داده ای.

و روز اکنون، آن است که در آنی. پس از طاعات خویش، توشه ای برای آخرت بساز!

و روز آینده، فردای توست و نمی دانی که از روزهای عمر تو هست یا نه؟

و روز وعده، واپسین روزهای زندگی توست، همواره آن را پیش چشم دار!

و روز پایدار، آخرت توست و آن روزی است که از تو نمی گذرد.

درباره آن کوشش خویش را به کار ببر که آن یا برایت نعمت جاوید است و با عذاب پایدار.

شیخ بهایی