سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سیاه پوش آرزو
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: وبگردی
روزگار...
 
میخندی؟!
 
کمی حرمت نگه دار...
 
مگر نمی بینی " سیاهپوش " آرزوهایم هستم‎…
نقل از اینجا