سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ای آشنا
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: وبگردی

آهای آشنا،

نیازی نیست مرا دور بزنی

صدایم کن تا بایستم

و با سرعت از کنارم رد شو!

نقل از اینجا