سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جاسوس بازی
ساعت ٦:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: تاریخ

جنگ های طولانی ایران و روم در مدتی بیش از بیست سال، که جز در سال های نخست به زیان ایران بود، فشارها بر مردم وارد کرد. در این جنگ ها چه نیروهای انسانی فراوانی که از پا درآمد و چه شهرها و ده ها که بیهوده ویران شد و چه مالیات های سنگین که برای تامین هزینه ی این جنگ های طولانی بر ملت تحمیل گردید! ناامنی شهر ها و راه ها که لازمه ی چنین وضعی است، بحران وضع بازرگانی و خرابی اقتصاد، هریک از این عامل ها برای ناخشنود کردن مردم و ایجاد گلایه و شکوه و مقاومت در برابر دولت کافی است، چه رسد بدان که همه یکباره فراهم آید.

بدیهی است در چنین وضعی برای این که حکومت ها بتوانند در کار خود پابرجا باشند و مردم ناراضی نتوانند به شورش برخیزند باید از شبکه ی جاسوسی استفاده شود و برای آن که مردم از گزند جاسوسان در امان بمانند باید نفاق و دورویی را پیش گیرند. بظاهر به حکومت وفادار، و در نهان، ناخشنود و یا در تلاش رهایی باشند. در چنین اجتماعی، حکومت و ملت هر دو یکدیگر را می فریبند، و دانسته خود را به نادانی می زنند.

وصف ایران زمین در اواخر دولت ساسانی به نقل از کتاب وزین تاریخ تحلیلی اسلام نوشته ی زنده یاد استاد سیدجعفر شهیدی، نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی