سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دیکتاتور
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: تاریخ

 البته آن اعلیحضرت وقتی که شاه شد این اعلیحضرت این اواخر نبود، به کلی از این رو به آن رو شد.

اون سال ها، خیلی خیلی دمکرات منش بود. افکار آزادی خواهی و ملت خواهی زیادی خیلی زیاد داشت.

دیکتاتور را خود ملت ساخت، خود مردم ایران و خود همین مردم و خود همین وزرا و اینها و وکلا بودند که آن شاه آزادمنش و بی ادعا را تبدیل اش کردند به خدا!

 

نقلی از ارتشبد جم از کتاب در دامگه حادثه پرویز ثابتی