سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

محرم الحرام
ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ بهمن ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

 

 

 

به نام خدای شاهد و شهید

لحظه ها و ساعت ها و روزهاو هفته ها و ماه ها و سال ها و حتی قرن هاست که آن روز واقعه گذشت ولی هنوز در برابر چشمان تاریخ گسترده است !

 معلم شهید علی شریعتی در کتاب گفتگوهای تنهایی :

... چشمهایت را ببند ، نگاهم مکن ! من طاقت دیدن آنها را ندارم .

چه بگویم ؟

گریستن ، تنها کار یک ناتوان است و

من سخت ناتوانم !