سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نجوای شبانه
ساعت ۳:٢٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: مصطفی چمران

خوش دارم که در نیمه های شب

در سکوت مرموز آسمان و زمین به مناجات برخیزم.

با ستارگان نجوا کنم و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان بگشایم.

آرام آرام به عمق کهکشانها صعود نمایم،

محو عالم بی نهایت شوم.

از مرزهای علم وجود در گذرم و در وادی ثنا غوطه ور شوم

و جز خدا چیزی را احساس نکنم

مصطفی چمران