سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حق الناس
ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: مذهبی

و لاتبخسوا الناس أشیائهم.

از حق مردم کم مگذارید!

قرآن کریم، سوره هود، آیه ی 85 ترجمه ی سیدکاظم ارفع