سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بوی خوش رهایی
ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: وبگردی

سمِ فراموشی هم بپاشیم

دوباره می رویند

انگار ریشه ی این خاطره های هرز

از مرده هاییست

 که زنده زنده کاشتیم!

نقل از اینجا