سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شهید فرهنگ پیشرو انسانیت
ساعت ٥:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: علامه جعفری

 

یک دقت خوب لازم است تا تاثیر ملموس و ناملموس حرکت حسینی را در عرصه ی ارزش های انسانی درک و دریافت کنیم.

در این حادثه ی تقابل انسانیت با ضد انسانیت، مرد محقق، دو بُعد بی نهایت عظمت و کمال و بی نهایت پستی و سقوط را چنان آشکار و با خطوط و اَشکال نمایان خواهد دید که توانایی سکوت و تماشاگریِ بی طرف را از دست خواهد داد،

زیرا محال است یک محقق و متفکر خردمند که واقعاً با انسان و انسانیت آشنایی نزدیک دارد، در شعاع جاذبیت فوق طبیعی امام حسین علیه السلام قرار نگیرد.

همه می دانیم که قرار گرفتن در جاذبیت چنین شخصیت الهیِ بزرگ همان، و اجتناب از حیوان منشی ها، مقام پرستی، سلطه گری، شهرت خواهی و خودخواهی ها همان. چه اندکند افرادی که برای قرار گرفتن در شعاع جاذبیت فوق طبیعی امام حسین علیه السلام از امور مزبور اجتناب نمایند.

صفحه 30 از کتاب امام حسین علیه السلام شهید فرهنگ پیشرو انسانیت نوشته ی علامه ی فقید محمدتقی جعفری