سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فاطمه
ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:
به نام خدا
شهادت فاطمه زهرا که درود بی پایان خدا بر او باد گرامی باد
از معلم شهید دکتر علی شریعتی  ‌:
خواستم بگویم فاطمه ، دختر خدیجه بزرگ است
دیدم که فاطمه نیست
خواستم بگوم فاطمه ، دختر محمد (ص) است
دیدم که فاطمه نیست
خواستم بگویم فاطمه همسر علی است
دیدم که فاطمه نیست
خواستم بگویم فاطمه مادر حسنین است
دیدم که فاطمه نیست
خواستم بگویم فاطمه مادر زینب است
باز دیدم که فاطمه نیست
نه اینها همه هست و اینهمه فاطمه نیست
فاطمه ، فاطمه است !