سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

به حاکم اعتراض نکنید!
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: مذهبی

 آیا اطاعت از مردی فاسق و منحرف و ضد اسلام و روی گردان از تجلّی گاهِ حق و شرف و حیثیت و تقوای الهی و عدالت، تقوا نامیده می شود؟! اعتراض نکنید! آرام باشید! بگذارید سیاستِ حاکمه، کار خود را انجام بدهد! این ها عباراتی است که می توان به جای آن ها، این عبارت ها را که دلایل آن هاست، به کار برد: هرچه که ستمکارانِ خودمحور می خواهند، عین حق است! حرکت و حیات مردم، مشروط به خواستِ حاکمِ سلطه گر است! عرض اندام در مقابل طواغیت ستمگر، مساوی با مرگ است!

اگر بنا بود مردم حقوق خود را از ستمکاران و طواغیت تاریخ با آرامش و بدون تلاش و مجاهدت مخلصانه و فداکاری ها به دست بیاورند، آیا تاکنون امکان داشت کسی غیر از قدرتمندان و پیروانِ مزدور آنان در عرصه ی تاریخ زندگی کند؟ آیا امکان داشت کوچک ترین گام در راه زندگی انسان ها و پیشبرد آرمان های حیات آنان برداشت؟!

 

نقل از کتاب امام حسین شهید فرهنگ پیشرو انسانیت نوشته علامه جعفری