سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

تا توانی دلی بدست آر
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ دی ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: ادبیات

چو انسان را نباشد فضل و احسان

چه فرق از آدمی با نقش دیوار

 

بدست آوردن دنیا هنر نیست

یکی را گر توانی دل بدست آر

 

 گلستان سعدی - باب هفتم - در تاثیر تربیت