سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

غم و شادی
ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: ادبیات

غمی کز پیش شادمانی بری

به از شادیی کز پسش غم خوری

گلستان سعدی