سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پیروزی
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: سیاست

 
اگر صد بار با استبداد به هر علت گلاویز شویم و آن را تحویل دیگری بدهیم،

تا ساختارهای استبدادپرور هستند؛

همچنان به تولید محصول خود خواهند پرداخت.

نقل از مقدمه کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی