سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دولت/ مجلس/ملت
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: تاریخ

 

مصدق همیشه می گفت که قدرت دولت و مجلس از ملت است و شرح می داد که اگر آنها وارد حیات سیاسی – اجتماعی خود نشوند در عمل مجلس و دولت از کار می افتد. این کاری است که در عمل در طول عمر پارلمانی ایران انجام شده است.

ایرانی ها از ظلم به ستوه آمده اند، شوریده اند، نظامی را سرنگون کرده اند ولی دوباره به دامن استبداد افتاده اند. اگر نارس نبودند می توانستند همیشه از پارلمان خود دفاع کنند. این کاری است که باید انجام می دادند و نمایندگان خود را به پارلمان می فرستادند، تا دولت نیز نماینده پرالمان باشد، نه اینکه قدرت به کمک و نفوز بیگانه کم کم غصب شود و دولت برای تامین اهداف قشر خاص و به پشتیبانی بیگانه و منافع او، نادان ترین و احمق ترین و وطن فروش ترین عناصر را نماینده ی مجلس کند که هر رطب و یابسی را به او تحمیل می کنند، قبول کند.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی