سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

لعن؟
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: مذهبی

 

عارف کامل مرحوم شاه آبادی می فرمود:

کافر را هم در دل ملامت نکنید،

شاید نور فطرتش او را هدایت کند

و سرزنش، شما را بدعاقبت سازد،

آنان را لعن نکند،

شاید در حال رفتن از دنیا هدایت شده باشند.

نقل از کتاب برکرانه شرح چهل حدیث امام خمینی، به قلم جواد محدثی