سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سکبار
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: ادبیات

سبکبار مردم سبکتر روند

حق این است و صاحبدلان بشنوند

تهی دست تشویش نانی خورد

جهانبان بقدر جهانی خورد

سعدی