سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مرداب منم
ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ادبیات

فروغ :

مرا دریاب !!!!!!!
منم مرداب.....
زیر آوار خاک .......
آرزویم در دست باد
مرا بشناس !!!
منم فریاد ....
منم آوا .....
منم ،خردم، زیر حجم یاد
صدایم تنگ
گلویم لنگ.........
نگاهم بنگ ...
منم نیلوفری در دست مرداب

...