سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خسروخوبان
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ادبیات

ای خسرو خوبان نظری سوی گدا کن

رحمی به من سوخته بی سر و پا کن

شمع و گل و پروانه و بلبل همه رفتند

ای دوست بیا رحم به تنهایی ما کن

حافظ