سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

یوسف گم گشته
ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ادبیات

 

یوسفی گم کرده ام در چاهسار

باز یابم آخرش در روزگار

گر بیابم یوسف خود را ز چاه

بَر پَرم با تو من از ماهی به ماه

مَنْطِقُ الطِّیر – فَریدالدّین مُحَمَّد عَطّار نیشابوری