سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فداکاری متقابل
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

 

به میزانی که جامعه رشد می کند، نیاز به فداکاری متقابل برای جامعه بیشتر است

و بدون ترجیح دادن حقوق اجتماع بر فرد هیچ گونه امکان ادامه حیات اجتماعی نیست.

فرهنگ های کشاورزیِ سنتی که با همان قالب فکری وارد دنیای زندگی صنعتی می شوند،

دچار گرفتاری جدی در حل مسائل خود می گردند که ناشی از عدم ناسازگاری این دو نوع رفتار اجتماعی است.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی