سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آپارتمان بیلدینگ
ساعت ٥:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: جلال آل احمد

...

و تمام شهر در حدودی در حال پوست انداختن.

محله های کهنه را خراب می کنند و به جاشان پارک می نهند و در اطراف شهر محله های جدید با ساختمان های پنج شش طبقه.

بیمای آپارتمان بیلدینگ به اینجا هم سرایت کرده!

گله به گله حفاری برای لوله کشی – برای برق – برای پی.

...

30 مرداد 1343 – تاشکند - سفر روس – جلال آل احمد