سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مدح
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سروش

یکى از عواملى که بیشترین نقش را در تبهکار شدن جباران تاریخ داشته است، عامل تملق و چاپلوسى است.

ظرفیت خودفریبى در انسان، بى‌نهایت است. وقتى که انسان خودش را فریب داد آمادگى آن را هم خواهد داشت که فریب دیگران را نیز (در مورد خودش) بخورد.

رواج مداحى، رواج نفاق است

و هر کس که دوستدار چنین وضعیتى شد شخصیت فرعونى و هویت منافق دارد

و اولین گام براى فرو افتادن در چاه ظلمت نفاق، پذیرش و پسند صفات منافقان است.

اگر از نفاق متنفر نشدیم و آن را در دیگران پسندیدیم یعنى از مداحى شان استقبال کردیم، آماده شده‌ایم تا خود، منافق شویم و تن به این چرکابه بشوییم و دل به افسونش بسپاریم.

پارسایان خودشناس‌اند.

چون خودشناس‌اند حسابگر و مراقب اند.

این است که خود را متهم مى‌کنند تا از کاستی‌ها غافل نمانند.

و کدام زیان از این بالاتر که زبان پلید مداحان دل پالوده ى پارسایان را آلوده سازد؟

 

پارسایان – عبدالکریم سروش