سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مسخ
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی شریعتی

زندگی، جامعه، تاریخ، تو را گرگ کرده است، یا روباه، یا موش و یا میش!