سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خصومت بخاطر تفاوت هدف
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

«و من الناس من یعجبک قوله فی الحیوه الدنیا»

از مردم کسانی هستند که گفته‌ی آن‌ها در زندگی دنیا تو را به اعجاب می‌آورد و یا گفته‌ی آن‌ها تو را در این زندگی به اعجاب می‌آورد.

اعجاب گفته‌ی آن‌ها در مورد زندگی دنیا و یا اعجاب تو در این زندگی دنیا از آن‌ها، به خاطر پختگی حرف‌ها و به عمل رسیدن طرح‌ها و نتیجه دادن کارهاست.

آن‌ها کوششی دارند که با گفته‌ها و حرف‌هاشان هماهنگ است.

این هماهنگی اعجاب‌آور است.

این‌ها گذشته از حرف‌های خوب، دل خوب و نیّت خوبی هم دارند و خدا را گواه می‌گیرند و خداوند هم آن‌ها را تکذیب نمی‌کند.

«و یشهد الله علی ما فی قلبه»

این‌ها خدا را بر آنچه که دل دارند گواه می‌آورند، که در دل جز سعادت و رفته و راحت و عمران و تمدن و امن و توسعه را نمی‌خواهند، ولی با این گفته و با این دل، «و هو الد الخصام»؛ این‌ها شدیدترین دشمنان هستند و یا کوشش و تلاش آن‌هاست. خصومت‌ها با تفاوت اهداف آغاز می‌شود و با توجه به صداقت و کارایی و تاثیر، شدت می‌یابد و این دلیل خصومت و شدت خصومت است.

«و اذا تولی سعی فی الارض»؛

و هنگامی که عهده‌دار شوند آن‌ها در زمین تلاش و کوشش می‌کنند.

«لیفسد فیها» و این تلاش عظیم در این محدوده نتیجه‌ی فساد را دارد، گرچه آن‌ها هدف فساد نداشته باشند

و این نکته قابل تامل است که این‌ها نمی‌کوشند، که فساد کنند ... قصد اصلاح دارند، ولی این تقدیر و تدبیر غلط نتیجه‌ای جز فساد و اهلاک ندارد.

حقیقتِ حج – صفایی حائری