سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مقام ابراهیم
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: مذهبی

 

عارفان برای حج و مقام ابراهیم دو مقام معتقدند:

یکی مقام تن

و دیگری مقام دل؛

مقام تن، احرام، دخول به حرم، طواف، نماز، سعی، تقصیر، مزدلفه، رمی، هَدی، وقوف به منا و رمی جمرات است.

امام مقام دل که اشاره به باطن حج دارد، مقام خُلّت ابراهیم است. در این موضع، حاجی باید از عادات اعراض کند، به ترک لذات بپردازد، از ذکر غیر او پرهیز و از تمامی ماسوا اجتناب کند، شنگ به هوای نفس زند تا به مقام امن الهی و رمی از اغوای شیطان نائل شود.

نقل از کتاب جایگاه و اسرار حج – محمدتقی فعّالی