سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سعدی
ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ادبیات

 

مباش غره بگفتار مادح طماع

که دام مکر نهاد از برای صید نصیب

امیر ظالم جاهل که خون خلق خورد

چگونه عالم و عادل شود بقول خطیب

سعدی