سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آموزش ۲
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ مهر ۱۳۸٢   کلمات کلیدی: گیتار و موسیقی

 

 

اما هر نت ارزش زمانی ویژه ای دارد که کشش گویند و بوسیله علامتهایی مشخص میشوند که این ها عبارتند از :

 گرد ، سفید ، سیاه ، چنگ ، دولاچنگ ، سه لاچنگ .

 که ارزش زمانی نتها به ترتیب نصف قبلی است . در تئوری نت گرد واحد است ولی در اجرا نت سیاه . پس نت گرد در اجرا چهار واحد و سفید هم دو واحد و نیز چنگ نصف واحد خواهد یود .

همینطور برای سکوت ها هم این اسامی وجود دارد و البته با همان ارزش زمانی .

علامتهای دیگری که بسیار کاربرد دارند علامتهای تغییر دهنده هستند :

بمل که نت را نیم پرده جلو میبرد .

دیز که نت را نیم پرده عقب میبرد .

بکار که نت تغییر یافته را به سر جای اولش میبرد.

البته علامتهای سری و کرن نیز وجود دارند که مربوط به ربع پرده ها می باشد و در موسیقی سنتی کاربرد دارد .