سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عشق و احترام
ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سینما و تلویزیون

 

هرچه انسان در جامعه احترام بیشتری داشته باشد، روی شکل گیری رابطه ی عاشقانه هم تاثیر دارد.

بین ضعف و قدرت با عشق و همین طور فقط و ثروت با عشق رابطه وجود دارد.

در جامعه ای که فقر و فاصله ی طبقاتی کم است، پول حاکمیت بلامنازع ندارد، جامعه فر هنگی تر می شود، پای بندی به عهد و پیمان که نتیجه ی یک رابطه ی عاشقانه است، ترویج و پشتیبانی می شود.

از گفتگوی هدی ایزدی با علیرضا داودنژاد – مجله فیلم شماره 474