سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بانگ صالحان
ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سروش

دو بانگ همواره در جهان بلند بوده است:

یک بانگ، بانگ صالحان و رسولان خداوند

و بانگ دیگر، بانگ اشقیا و ناپاکان.

مهم این است که اینها بانگ‌اند نه تازیانه و نه زنجیر.

نه به جبر مى رانند و نه به جبر مى بندند. کارشان دلربایى است. تا دل، ربوده‌ى کدام شود.

وجود این دو دعوت، زمینه ساز اختیار بشر است.

از جهان دو بانگ مى آید به ضِد

تا کدامین را تو باشى مُسْتَعِد

آن یکى بانگش نشور اَتقیا

وان یکى بانگش فریب اَشقیا

پارسایان – عبدالکریم سروش