سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

رایانه
ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علم

 

در انگلیسی compute به معنی حساب کردن است و computing یعنی حسابگری،

ولی چون فرهنگستانِ سوم از لغت عربی گریزان بودند و نمی خواستند بگویند حسابگر، آمدند از روی الگوی فرانسه اش ساختند.

در فرانسه به کامپیوتر می گویند ordinateur یعنی چیزی که نظم می دهد.

بعد آمدند گفتند که رایانیدن به همین معنی در فارسی میانه وجود داشته و کامپیوتر را بگوییم رایانه!

محمدرضا باطنی