سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حافظ
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

یکی از بارزترین ویژگی های حافظ این است که او با شعرش به مبارزه برمی‌خیزد. آدم هایی که یا صاحب قدرت‌اند و یا به واسطه‌ی ریاکاری و عوام فریبی‌شان مورد احترام در شعر او مورد انتقاد و گاه تمسخر قرار می‌گیرند.

شاید تا پیش از دوره‌ی مشروطه، حافظ را بتوان تنها شاعر شهیری دانست که در پی اصلاحات اجتماعی برآمد و شعرش را در خدمت مصالح اجتماعی به کار برد.

در این راه همه‌ی طبقات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در تیررس انتقاد شاعر قرار دارند. از صوفی و زاهد گرفته تا شیخ و محتسب.

جریان شناسی شعر انقلاب اسلامی – سعید علائی