سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حسن خلق
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: مذهبی

هرگز دروغ نگفت. هرگز خلفِ وعده نکرد. کمترین تجاوزی به حق احدی نکرد و آزاری به کسی نرساند.

در منبر، هرگز به کسی گوشه و کنایه نزد ... هرگز کسی را تکفیر نکرد. هرگز کسی را تفسیق نکرد.

...

بسیار مودب بود و توجه به روح و قلب مردم داشت و می‌دانست که هر سخنی یا هر حرکتی چه اثری در روح مردم دارد.

با آن همه نمازی که در تمام عمر می‌خواند در پیشانیش برآمدگی جای سجده نبود.

از کتاب فضیلت‌های فراموش شده، شرح حال حاج آخوند ملاعباس تربتی به قلم حسینعلی راشد.