سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

عالم خاشع
ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سروش

عالم بودن مشروط به این شرط است که شخص اهل خشیت هم باشد.

انباشتن علم بدون تحصیل اوصاف دیگر، مطلوب اسلام نیست.

شخص عالم همان طور که دغدغه و وسواس آموختن و اندوختن علم را دارد،

باید وسواس و دغدغه ى اندوختن اوصاف دیگرى مثل حلم و صمت را هم داشته باشد.

پارسایان – عبدالکریم سروش