سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

رهایی
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ادبیات
پیمبر صلی الله علیه و آله و سلم روزی این مثل را در مجمع یاران بیان فرمود:

طفل چون متولد شود و از زندان رحم رها گردد 
به آرزوی آن زندان تنگ گریه آغاز می کند 
ولی وقتی وسعت و فراخی این جهان را می بیند 
هرگز رحم فرایاد نمی آید، 
خیال بازگشت بر دل نمی گذراند؛ 
همچنان کسی که ازین جهان تنگ به فراخنای آن جهان رفت 
دیگر به یاد این سرای نمی افتد و آرزوی بازگشت ندارد.
شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری 
تالیف بدیع الزمان فروزانفر


When a child is born,
And released from the uterus #prison
Start crying because he wishes to go back there. 
But when he sees the extent of the World
Never remember that uterus & fancy doesn't return!
As someone who has died & leave this tight world &
Went to the wider world, no longer remember
& doesn't wish to return.