سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

رودکی
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ادبیات

 

وقت شبگیر، بانگ ناله‌ی زیر

خوشتر آید به گوشم از تکبیر

رودکی