سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حسد؟
ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ادبیات

ابن سیرین می‌گفت من هرگز برکسی حسد نبرده‌ام زیرا مردم یا بهشتی خواهند بود یا دوزخی!

اگر اهل بهشت باشند نعمت دنیا با آن همه سعادت که در آخرت خواهند یافت در خور مقایسه و قابل حسد بردن نیست؛

و اگر دوزخی باشند، کسی را که روزی چنان هولناک در پیش است بر او ترحّم باید کرد و حال او در خور حسد نیست.

نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمدعطار نیشابوری – تالیف بدیع الزمان فروزانفر