سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

کلام خدا
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ شهریور ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سروش

 

فرق است بین کسى که تماشاگر سخن گفتن دو کس است، با کسى که مخاطب گوینده است. مشارکت ما در تلاوت قرآن، ابتدا مشارکتى تماشاگرانه است، یعنى بازیگران صحنه دیگران‌اند و ما به تماشا دعوت شده‌ایم. این نحوه از مشارکت مى‌تواند ارتقا یابد و به مشارکتى بازیگرانه تبدیل شود. یعنى به جایى برسد که ما احساس کنیم، مخاطب مستقیم کلام خداوند هستیم و اینجاست که بهره‌اى دیگر مى بریم و لذتى دیگر، از مرتبه‌اى والاتر

پارسایان – عبدالکریم سروش