سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

علی
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

خداحافظ ای انتظار اجل

خداحافظ ای زانوی در بغل

خدا حق ز ناسپاسان گرفت

علی را از علی ناشناسان گرفت