سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

روی جانان
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ادبیات

کعبه‌ی جانْ روی جانانْ دیدن است

روی او در کعبه‌ی جان دیدن است

گر چنین بینی جهان‌بین خوانمت

ورنه نابینای بی دین خوانمت

مصیبت نامه عطار