سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فقتنه شبهه
ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

شبهه زمینه ساز فتنه است و فتنه‌ها عامل بدعت و انحراف.

در شبهه از ابهام در اعتقاد و بینش آغاز می‌کنند و با هجوم به ارزش ها و اهداف و با زیر سوال بردن روش‌ها و مایوس کردن از نتیجه‌ها و حتمی کردن شکست و زبونی، کا بازگشت و وادادگی و تسلیم و ذلت‌پذیری را آسان می‌نمایند.

...و با این هر دو، کار را به آنجا می‌کشد که از دین و سنت کنار می‌کشی و با بدعت و انحراف کنار می‌آیی و می‌توانی شیاطین و طاغوت‌ها را تحمل کنی.

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.