سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شیطان و اهریمن
ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سروش

وضع شیطان در تفکر اسلامى غیر از وضع اهرمن است در تفکر زرتشتى.

در آنجا اهرمن رقیب خداوند است و در برابر او ایستاده است و با او به خصومت مى‌پردازد و کارهاى او را خنثى مى‌کند.

اما در تفکر اسلامى شیطان کارگزار خداوند است.

جزیى از هستى است و بخشى از برنامه‌ى خداوند در تدبیر این عالم است.

پارسایان – عبدالکریم سروش