سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

گوهر غیر
ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ادبیات

 

گر تورا سنگی زند معشوق مست

به که از غیری گُهر آری به دست

عطار