سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

غیرت مسئولیت
ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

 

ساختار فکری نیروی انسانی باید پذیرفته باشد که خدمات متنوع اداری به نحو احسن لازمه ی حیات جمعی و ادامه حیات اجتماعی است و رعایت منافع اجتماع مقدّم بر منافع افراد و به عبارت دیگر منافع افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند در گرو رعایت منافع اجتماعی است.

تضمین منافع اجتماع در عین حال در بردارنده منافع افراد است، یعنی تا زمانی که کارکنان جامعه غیرت مسئولیت در کارکردن و اشتراک در منافع و اهداف ملی نداشته باشند، کارکرد جامعه دچار اختلالات جدی می شود. آنچه از کارکرد ادارات ایران برمی آید وجود همان فرهنگ قبیلگی و روستایی است که بر آن حاکم است. یعنی اگرچه در شکل و ظاهر صنعتی ادعای استمرار حیات دارد اما همانند جوامع صنعتی تقسیم کار اجتماعی و حفظ منافع مشترک در ان مدنظر نیست. این نوع فرهنگ با بوروکراسی که از مقوله جوامع صنعتی و اقتصاد رشد یافته است سنخیتی ندارد و در نتیجه مشکلات بسیار جدی ایجاد می کند.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی