سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شریعتی
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: علی شریعتی

... چشمهایت را ببند ، نگاهم مکن !

 من طاقت دیدن آنها را ندارم .

 چه بگویم ؟

گریستن ، تنها کار یک ناتوان است و من سخت ناتوانم !

گفتگوهای تنهایی – دکتر علی شریعتی