سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

روابط/ضوابط
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

 

این نکته که روابط جایگزین ضوابط نباشد، یکی از ویژگی های مهم نظام عقلایی و بوروکراسی صنعتی است. در این گونه نظام ها، کارایی بر اساس ضوابط اندیشیده بررسی می گردد و جای دخالت هرگونه عنصری دیگر را که بخواهد به جای محاسبه بنشیند و از دقت و بازدهی آن بکاهد می گیرد.

ضابطه، قرارداد و قوانین از اوصاف جوامعی است که مرحله ی رابطه های شخصی، خانوادگی، قبیلگی و قومی را پشت سر گذاشته اند و روابط انتسابی جای خود را به صلاحیت ثابت برای کسب موفقیت داده و روابط افراد بر پایه ی انواع و اقسام قراردادها تنظیم شده و در واقع روابط، غیرشخصی و متکی بر معیارهای عمومی است.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی