سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نقش پیامبر در زندگی مومنان
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: مذهبی

نقشی که پیامبر در زندگی مومنان بازی می‌کند از پیامبرشناسی آنان و از انتظاری که از پیامبر دارند تاثیر می‌پذیرد.

پیامبران فقط پیامبر نیستند و با پیامبر شدن هویت انسانی آنان از میان نمی‌رود... برخوردار شدن پیامبران از هدایت الهی از طریق وحی مستلزم تعطیل شدن عقل و تجربه‌ی بشری نمی شود.

مومنان به حکم اینکه انسان و عاقلند، موظفند در تصمیم‌گیری‌های خود از عقل و تجربه‌ی بشری استفاده کنند.

...پیامبران معصوم‌اند، اما عصمت پیامبران را نباید به گونه‌ای معنا کرد که الگو بودن‌شان را تحت‌الشعاع قرار دهد. بر اساس قرائت رایج از عصمت،‌ این ویژگی موجب می‌شود که معصومان به موجوداتی تبدیل شوند که عقل و تجربه و عواطف و احساسات انسانی آنان هیچ نقشی در تصمیمات و رفتارها و گفتارهایشان ندارد. چنین موجوداتی فرا انسانند و در هیچ موردی نمی‌توانند الگوی بشر عادی باشند.

 

اخلاق دین شناسی نوشته ی ابوالقاسم فنایی – پژوهشی در مبانی معرفتی و اخلاقی فقه