سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دلالی
ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سیاست

 

ایرانیان به سودجویی نامشروع و درآمد ناشی از غیرکار علاقه ی وافری دارند. این خصیصه را شاردن که در زمان صفویه به ایران آمده است به توصیف کشیده که چگونه ایرانیان دلالی را به همه چیز ترجیح می دهند.

دلالی نیز با حق و حساب یعنی رشوه رابطه ی ناگسستنی دارد.

این خصیصه هر چند مکروه و نامبارک باشد و هرچند تابع عوامل مختلف اجتماعی باشد، لیکن یک نکته را درباره آن نمی توان نادیده گرفت و آن اینکه این ویژگیِ فرهنگی جزء پاره های تن فرهنگ ایران شده است.

مصلحین ایران همیشه در مقابل آن به زانو درآمده اند، چون فساد به معنیِ واقعی کلمه در رگ و ریشه های فرهنگ اجتماعی ریشه دواده است.

...

رشوه از نظر بُعد فرهنگی و شکل اجتماعی سطوح بسیار متنوعی از رفتار بشر را در بر می گیرد.

هم شکل های متنوع و مختلف مادی دارد و هم شکل های متنوع و مختلف غیرمادی.

...

به طور معمول دست و بازوان قدرت، یعنی عاملین حکومت استبداد (یعنی اجبارِ مطلقِ بی ضابطه) در تاریخِ ایران، همیشه این امکان را داشته اند که از قدرت سوءاستفاده کنند و کرده اند. رشوه نیز یکی از ابعاد کار آنان بوده، هم می داده اند و هم می گرفته اند.

 

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی