سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سفر وجود
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سروش

ما هم اکنون در بهشت و جهنم واقعیم یعنى فاصله مکانى و زمانى با آنها نداریم.

فقط از آنها محجوبیم.

جنین که در شکم مادر هست، در همین دنیا است نه در دنیاى دیگر.

چیزى که هست این دنیا را نمى‌بیند و از آن محجوب است.

ما در این جهان که هستیم در همین حال در جهان آخرتیم و با آن فاصله اى نداریم.

درست حالت جنینى را داریم و فقط باید رفع حجاب شود تا بفهمیم که هیچ فاصله‌اى با آن جهان نداشته‌ایم.

ما به آنجا سفر جسمى و زمانى نمى‌کنیم، این سفر، یک سفر وجودى است.

 

پارسایان – عبدالکریم سروش